Zmiana rozmiaru tekstu:
Rekrutacja Prawo Stacjonarne
 
Zapisy
Terminy zapisów zostaną podane w terminie późniejszym.
 
Limit miejsc
250+5 miejsc dla studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
 
Studenci kierunku prawo obowiązkowo uczestniczą w zajęciach z historii prawa, historii ustroju Polski na tle powszechnym, prawa rzymskiego, logiki, ustroju organów ochrony prawnej, prawa konstytucyjnego, wstępu do prawoznawstwa, prawa karnego, prawa cywilnego, historii doktryn politycznych i prawnych, prawa administracyjnego, nauki o polityce, instytucji europejskich, prawa karnego procesowego, postępowania administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego, prawa międzynarodowego publicznego, publicznego prawa gospodarczego, finansów i prawa finansowego, postępowania cywilnego, prawa gospodarczego i handlowego, prawa prywatnego międzynarodowego, prawa pracy, prawa rolnego, prawa ochrony środowiska oraz teorii i filozofii prawa.
 
W zakresie przedmiotów do wyboru dotyczących zagadnień ogólnych studentom zaproponowano: ekonomię, etykę, i filozofię, psychologię, socjologię i medycynę sądową. Studenci są także zobowiązani do wyboru 5 konwersatoriów i 2 wykładów monograficznych (konwersatoria i wykłady monograficzne są prowadzone również w językach obcych: niemieckim i angielskim) spośród ponad 130 propozycji.

Wymienione przedmioty podstawowe uzupełniają: wybrany język obcy (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski), język łaciński, zajęcia komputerowe obejmujące elektroniczne bazy prawne, w tym obsługę największej bazy piśmiennictwa anglosaskiego, przysposobienie biblioteczne oraz przysposobienie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wychowanie fizyczne.

Na IV i V roku studiów prowadzone są seminaria magisterskie, mające na celu przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej i jej obrony.
Siatka zajęć na Wydziale Prawa i Administracji UŚ została w pełni dostosowana do wymogów ministerialnych, zarówno w zakresie rodzaju i ilości zajęć z poszczególnych przedmiotów jak i wymaganej punktacji Europejskiego Systemu Transferu Punktów ECTS.
 
Studenci studiów stacjonarnych od wielu lat mieli możliwość odbycia fakultatywnej miesięcznej praktyki studenckiej w organach wymiaru sprawiedliwości oraz organach administracji rządowej i samorządowej, a także w placówkach dyplomatycznych oraz w kancelariach prawniczych. Celem tej inicjatywy było zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami zawodu prawnika i ułatwienie absolwentom Wydziału Prawa i Administracji UŚ wyboru przyszłej aplikacji. Poczynając od rocznika 2008 praktyka krajowa stała się obowiązkowa dla wszystkich studentów stacjonarnych. Ponadto, zarówno studenci stacjonarni jak i niestacjonarni mają możliwość odbywania fakultatywnej zagranicznej praktyki zawodowej w ramach programu LLLP Erasmus „Uczenie się przez całe życie”. Wydział dysponuje w tym względzie ofertą sprawdzonych w czasie kilkuletniej współpracy firm i kancelarii prawniczych w kilku państwach Unii Europejskiej. Wydział ułatwia też studentom (załatwiając wszelkie formalności) możliwość odbycia takiej praktyki w innej, wybranej przez nich samych firmie lub kancelarii prawnej w dowolnym kraju Unii Europejskiej.
 
W ramach międzynarodowych programów stypendialnych studenci mają możliwość odbycia semestru lub roku studiów na zagranicznej uczelni partnerskiej. Studenci Wydziału mogą studiować na prawie pięćdziesięciu uczelniach w 16 krajach (tak różnych jak przykładowo Litwa, Wielka Brytania, Turcja, Finlandia, czy Grecja), na tak starych uniwersytetach jak te w Bolini czy Padwie, tak renomowanych jak w Paryżu, Rzymie, Zurychu czy Barcelonie i tak oryginalnie położonych, jak te na Costa Brava, czy … za kołem polarnym). Obraz możliwości poszerzania zainteresowań i zdobywania wiedzy prawniczej dopełnia działająca od kilku lat i ciesząca się doskonałą reputacją Studencka Poradnia Prawna oraz kilka prężnie działających studenckich kół naukowych.
 
Nie od rzeczy będzie wspomnieć także o wyjątkowo sprzyjających studiowaniu i poszerzaniu wiedzy doskonałych warunkach lokalowych Wydziału. Budynek WPiA jest jedną z najnowocześniejszych i najoryginalniejszych budowli, jakie powstały w ostatnich latach na Śląsku. W budynku mieści się osiem auli, liczne sale wykładowe i seminaryjne oraz w pełni wyposażona sala rozpraw, będącą świetną ofertą dydaktyczną i dająca możliwość przeprowadzania symulacji postępowań sądowych. Swoją siedzibę ma tu także działająca od 1965 roku Biblioteka Wydziałowa. Czytelnicy mogą korzystać nie tylko z najbogatszego na Śląsku księgozbioru prawniczego, ale mają też dostęp do konsorcyjnych serwisów czasopism Westlaw, EBSCOhost, Elsevier, Springer, DOAJ i internetowych archiwów czasopism polskich. Ponadto Biblioteka posiada wszystkie dostępne w Polsce elektroniczne bazy prawnicze, z których można korzystać na stanowiskach komputerowych w Czytelni Biblioteki Wydziałowej i w Dziale Informacji BUŚ.
W przerwach między zajęciami studenci mogą korzystać z księgarni oraz z kawiarenek wydziałowych. Budynek jest w całości dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.