Zmiana rozmiaru tekstu:

Prawo Studia Niestacjonarne - Informacje ogólne

 

REKRUTACJA 2020/2021 - WARUNKI PRZYJĘCIA KANDYDATÓW
 

LIMIT MIEJSC 500 osób

Rekrutacja na Studia Niestacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji:
PRAWO - Studia Niestacjonarne

Kandydaci na studia mają obowiązek złożenia w terminie od  3 czerwca  do 21  lipca formularza rejestracyjnego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), co następuje poprzez wypełnienie i przesłanie przez kandydata formularza elektronicznego udostępnionego na stronach internetowych Uniwersytetu Śląskiego.
Wszystkie informacje o IRK dostępne są na stronie https://us.edu.pl/kandydat/

Kandydaci na studia, po dokonaniu rejestracji w systemie IRK , mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów i dokonania wpisu na studia.  Rekrutacja prowadzona będzie na Wydziale Prawa i Administracji.
 

Przyjmowanie dokumentów oraz dokonywanie wpisu na studia przez kandydata

od: 10.09.2020r. do 16.09.2020r.

 

ul. Bankowa 11 b pokój nr  1.27   I piętro,
 

W dniu 10 września  w godz. 10:00 - 15:00

w dniu 11 września w godz.  10:00-14:00

W dniu 14 września  w godz. 10:00 - 15:00

W dniu 15 września  w godz. 12:00 - 17:00

W dniu 16 września  w godz. 10:00 - 15:00

KOMPLET WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

1. Podanie - ankieta na studia wraz z zaakceptowanym zdjęciem , którą kandydat na studia drukuje w systemie IRK,
2. Kserokopia świadectwa dojrzałości - oryginał do wglądu,
3. Jedna fotografia podpisana (format i wzór jak na dowód osobisty- inne zdjęcia nie będą przyjmowane),

Na kilka dni przed terminem składania dokumentów zostanie podana informacja w jakiej formie będą przyjmowane dokumenty (będzie to zależne od aktualnej sytuacji epidemiologicznej). Brak złożonych dokumentów w w/w terminie  jest równoznaczny z rezygnacją z podjęcia studiów.

Opłatę za pierwszy semestr studiów  w wysokości 2650 zł należy wnieść na indywidualny numer konta studenta wygenerowany ze strony Uniwersytetu Śląskiego http://usosweb.us.edu.pl  

terminy wpłat  ( za termin wpłaty uważa się termin zaksięgowania środków na koncie uczelni ) :

opłata jednorazowa ( pomniejszona o 150 zł ) do 05.10

lub trzy raty: I rata płatna do 15.10.

                    II rata płatna do 15.11.

                   III rata płatna do 15.12.

 Istnieje  możliwość ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków na rok akad. 2020/21 ( okres obowiązywania ubezpieczenia 01.10.2020- 30.09.2021) dokładne  informacje zostaną podane  zainteresowanym osobom w chwili składania dokumentów.

 Studenci mają możliwość wyboru  grupy,  z którą będą chcieli uczęszczać na zajęcia : do wybory mają Państwo zajęcia w grupie sobotnio - niedzielnej ( zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele) oraz w grupie tygodniowej ( zajęcia odbywają się  co tydzień w piątki).

W  drugiej połowie września studenci zobowiązani są do dokonania wyboru  drogą elektroniczną grupy wykładowej.

Zajęcia rozpoczną się w październiku.

Pracownicy dziekanatu pozostają do Państwa dyspozycji pod nr tel. 032 359-2066, 032 359-2069, 032 359-1164