Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

Prawo Studia Niestacjonarne - dokumenty

 

  1. Podanie wraz ze zdjęciem  - ankieta na studia, którą kandydat na studia drukuje w systemie IRK,
  2. Kserokopia Świadectwa dojrzałości ( oryginał do wgladu )
  3. Jedna fotografia podpisana (format i wzór jak na dowód osobisty- inne zdjęcia nie będą przyjmowane),

Dokumenty należy złożyć osobiście, lub za upoważnieniem, którego wzór znajduje się na stronie IRK

Opłata semestralna wynosi 2650 zł , opłatę należy wnieść na indywidualny numer konta wygenerowany ze strony Uniwersytetu Śląskiego http://student.us.edu.pl/studenckie_konto
Terminy wpłat: pierwsza rata płatna do 30 października, druga do 15 listopada i trzecia do 15 grudnia.Istnieje możliwość uiszczenia opłaty jednorazowo, wówczas  opłata jest pomniejszana o 150 zł  ( termin wpłaty opłaty jednorazowej : za sem. zimowy do  5 października, za semetr letni  do 5 marca ).