• Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia
 • wazny komunikat dziekana
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2020.05.28-uodo
 • 2020.06.30-Erasmus
 • Komunikat
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • konferencja zarzadzanie wiekiem
 • 04.04.20 - Peterburg

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • Zmiany na UŚ
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • OBSERWATOR
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

Prawo Studia Niestacjonarne - dokumenty

 

 1. Podanie wraz ze zdjęciem  - ankieta na studia, którą kandydat na studia drukuje w systemie IRK,
 2. Kserokopia Świadectwa dojrzałości ( oryginał do wgladu )
 3. Jedna fotografia podpisana (format i wzór jak na dowód osobisty- inne zdjęcia nie będą przyjmowane),

Dokumenty należy złożyć osobiście, lub za upoważnieniem, którego wzór znajduje się na stronie IRK

Opłata semestralna wynosi 2650 zł , opłatę należy wnieść na indywidualny numer konta wygenerowany ze strony Uniwersytetu Śląskiego http://student.us.edu.pl/studenckie_konto
Terminy wpłat: pierwsza rata płatna do 30 października, druga do 15 listopada i trzecia do 15 grudnia.Istnieje możliwość uiszczenia opłaty jednorazowo, wówczas  opłata jest pomniejszana o 150 zł  ( termin wpłaty opłaty jednorazowej : za sem. zimowy do  5 października, za semetr letni  do 5 marca ).