• Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia
 • wazny komunikat dziekana
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2020.05.28-uodo
 • 2020.06.30-Erasmus
 • Komunikat
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • konferencja zarzadzanie wiekiem
 • 04.04.20 - Peterburg

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • Zmiany na UŚ
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • OBSERWATOR
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

Administracja Stacjonarna I Stopnia - informacje ogólne

 

Charakterystyka kierunku
Wydział Prawa i Administracji kształci na studiach stacjonarnych administracyjnych I stopnia w zakresie specjalności:

- administracja ogólna

- bezpieczeństwo wewnętrzne

Program kształcenia na studiach I stopnia jest ściśle powiązany z praktyką funkcjonowania administracji publicznej i ukierunkowany na rzeczywiste potrzeby służb administracyjnych oraz innych jednostek i podmiotów organizacyjnych.

Studenci uczestniczą w zajęciach z zakresu prawa konstytucyjnego, cywilnego, gospodarczego, instytucji europejskich, prawa międzynarodowego, podstaw prawa karnego, podstaw prawa pracy, finansów publicznych, gospodarki mieniem komunalnym. Na uwagę zasługują również takie przedmioty, jak: socjologia organizacji, podstawy statystyki, mikro- i makroekonomia czy teoria organizacji i zarządzania, informatyka w administracji. Dają one absolwentom praktyczne narzędzia pozwalające na efektywne organizowanie pracy administracyjnej. Największa liczba godzin została oczywiście przewidziana na przedmioty administracyjne, takie jak: historia administracji, nauka administracji, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne oraz prawo samorządu terytorialnego. Studenci mogą też wybierać przedmioty z zakresu tzw. administracji wymiaru sprawiedliwości.

Zdobywaniu rozległej wiedzy w zakresie prawa i administracji sprzyjają z pewnością doskonałe warunki lokalowe Wydziału. Budynek Wydziału Prawa i Administracji jest jedną z najnowocześniejszych i najoryginalniejszych budowli, jakie powstały w ostatnich latach na Śląsku. W budynku mieści się osiem auli, liczne sale wykładowe oraz seminaryjne, a także w pełni wyposażona sala rozpraw. Swoją siedzibę ma tutaj również Studencka Poradnia Prawna i oczywiście Biblioteka Wydziałowa. Działają ponadto księgarnia i punkty gastronomiczne. Budynek jest w całości dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.