• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

Administracja Niestacjonarna II Stopnia - zasady kwalifikacji

 

 

Zasady kwalifikacji - ogólne

Kandydaci zostają zakwalifikowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Na studia przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia po kierunku administracja, a także absolwenci innych kierunków studiów I stopnia, studiów inżynierskich oraz magisterskich.

Kandydaci rejestrują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata, poprzez utworzenie indywidualnego konta kandydata i zapisują się na wybrane kierunki studiów oraz wnoszą opłatę rekrutacyjną na indywidualne konto bankowe wygenerowane w trakcie rejestracji. Kandydat może wskazać więcej niż jeden kierunek studiów.

Po zarejestrowaniu i uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej należy wydrukować ankietę i wraz z kompletem dokumentów należy zgłosić się osobiście do Dziekanatu w celu złożenia dokumentów i odbioru decyzji o przyjęciu na studia.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście w białej teczce wiązanej.

Opłaty:

Czesne za I semestr: płatne w ratach 2600 zł ( 3 raty ), płatne jednorazowo 2450 zł.

Opłatę należy wnosić na indywidualne konto studenta po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na numer konta.