Zmiana rozmiaru tekstu:

Administracja Niestacjonarna II Stopnia - zasady kwalifikacji

 

 

Zasady kwalifikacji - ogólne

Kandydaci zostają zakwalifikowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Na studia przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia po kierunku administracja, a także absolwenci innych kierunków studiów I stopnia, studiów inżynierskich oraz magisterskich.

Kandydaci rejestrują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata, poprzez utworzenie indywidualnego konta kandydata i zapisują się na wybrane kierunki studiów oraz wnoszą opłatę rekrutacyjną na indywidualne konto bankowe wygenerowane w trakcie rejestracji. Kandydat może wskazać więcej niż jeden kierunek studiów.

Po zarejestrowaniu i uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej należy wydrukować ankietę i wraz z kompletem dokumentów należy zgłosić się osobiście do Dziekanatu w celu złożenia dokumentów i odbioru decyzji o przyjęciu na studia.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście w białej teczce wiązanej.

Opłaty:

Czesne za I semestr: płatne w ratach 2600 zł ( 3 raty ), płatne jednorazowo 2450 zł.

Opłatę należy wnosić na indywidualne konto studenta po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na numer konta.