Zmiana rozmiaru tekstu:

Administracja Niestacjonarna II Stopnia - informacje ogólne

 

Kierunki i specjalności:

- administracja ogólna

- bezpieczeństwo wewnętrzne

Charakterystyka kierunku

Na studia przyjmowani są Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja, a także absolwenci innych kierunków studiów pierwszego stopnia, studiów inżynierskich oraz magisterskich.

Na tym poziomie studiów studenci zdobywają wiedzę w zakresie przedmiotów takich jak: prawo administracyjne (część szczególna), postępowanie sądowo-administracyjne (rozszerzenie zakresu), prawo europejskie, prawo podatkowe oraz wykładnia i stosowanie prawa administracyjnego, polityka społeczna i ubezpieczenia społeczne, prawo konstytucyjne porównawcze, teoria organizacji, stosunki pracy w administracji publicznej, przygotowywanie wniosków do UE oraz międzynarodowa ochrona praw człowieka (od 2009/2010 roku).
Oferowanych przedmiotów jest znacznie więcej, gdyż program studiów pozwala na wybór specjalności spośród następujących dwóch: administracja ogólna, bezpieczeństwo wewnętrzne. Specjalność jest uwzględniana na dyplomie  i w suplemencie.
Warto też dodać, że niektóre przedmioty (np. przygotowywanie wniosków do UE) są częściowo prowadzone w systemie e-learningu, na platformie cyfrowej.

Zdobywaniu rozległej wiedzy w zakresie prawa i administracji sprzyjają z pewnością doskonałe warunki lokalowe Wydziału. Budynek WPiA jest jedną z najnowocześniejszych i najoryginalniejszych budowli, jakie powstały w ostatnich latach na Śląsku. W budynku mieści się osiem auli, liczne sale wykładowe oraz seminaryjne, a także w pełni wyposażona sala rozpraw. Swoją siedzibę ma tutaj również Studencka Poradnia Prawna i oczywiście Biblioteka Wydziałowa. Działają ponadto księgarnia i punkty gastronomiczne. Budynek jest w całości dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.