• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

Administracja Niestacjonarna I Stopnia - informacje ogólne

 Specjalności:

- administracja ogólna

- bezpieczeństwo wewnętrzne

Charakterystyka kierunku:

Wydział Prawa i Administracji kształci na studiach administracyjnych I i II stopnia. Program kształcenia na studiach I stopnia jest ściśle powiązany z praktyką funkcjonowania administracji publicznej i ukierunkowany na rzeczywiste potrzeby służb administracyjnych oraz innych jednostek i podmiotów organizacyjnych. Od roku akademickiego 2014/2015 studenci administracji I stopnia mają możliwość wyboru od I semestru specjalności administracja ogólna albo bezpieczeństwo wewnętrzne.

Studenci uczestniczą w zajęciach z zakresu prawa konstytucyjnego, cywilnego, gospodarczego oraz instytucji europejskich, podstaw prawa karnego, podstaw prawa pracy, finansów publicznych, gospodarki mieniem komunalnym. Największa liczba godzin została oczywiście przewidziana na przedmioty administracyjne, takie jak: historia administracji, nauka administracji, prawo administracyjne oraz prawo samorządu terytorialnego Na uwagę zasługują również takie przedmioty, jak:, podstawy statystyki z demografią, mikro- i makroekonomia, informatyka w administracji, ochrona środowiska, a także zajęcia z prowadzenia negocjacji i mediacji w administracji. Oferta przedmiotów zawiera także wykłady do wyboru, m.in. prawo wyznaniowe, wyborcze, organizacja pracy biurowej, dokument w prawie polskim, administracja międzynarodowa. Studenci wybierają ponadto lektorat z języka obcego.
Program studiów daje absolwentom praktyczne narzędzia pozwalające na efektywne organizowanie pracy administracyjnej.

Zdobywaniu rozległej wiedzy w zakresie prawa i administracji sprzyjają z pewnością doskonałe warunki lokalowe Wydziału. Budynek WPiA jest jedną z najnowocześniejszych i najoryginalniejszych budowli, jakie powstały w ostatnich latach na Śląsku. W budynku mieści się osiem auli, liczne sale wykładowe oraz seminaryjne, a także w pełni wyposażona sala rozpraw. Swoją siedzibę ma tutaj również Studencka Poradnia Prawna i oczywiście Biblioteka Wydziałowa. Działają ponadto księgarnia i punkty gastronomiczne. Budynek jest w całości dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.