Zmiana rozmiaru tekstu:

W związku ze zmianą zasad odbywania praktyk zawodowych w Uniwersytecie Śląskim (Zarządzenie JM Rektora UŚ z dnia 17 września 2009 r. Nr 93/2009 zmieniające zarządzenie w sprawie organizowania studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Śląskim i obowiązków opiekunów praktyk) niniejszym prosimy o zapoznanie się przez Państwa z aktualnymi zasadami odbywania i zaliczania obowiązkowych praktyk studenckich przez studentów wszystkich kierunków Wydziału Prawa i Administracji UŚ.

 1. Obowiązek odbycia praktyki zawodowej dotyczy studentów którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2008/2009 lub późniejszym (dalej „Studenci”) na kierunkach prawo lub administracja, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.
 2. Każdy Student ma obowiązek odbycia co najmniej jednej praktyki w okresie pomiędzy zakończeniem pierwszego semestru studiów (a nie jak wcześniej – pierwszego roku) a ich ukończeniem.
 3. Praktyka powinna trwać co najmniej 3 tygodnie.
 4. Instrukcja obejmująca czynności poprzedzające rozpoczęcie praktyki oraz dokumenty, które Student powinien wypełnić i przedstawić do podpisu przed rozpoczęciem praktyki znajdują się na stronie wydziału w zakładce „Praktyki”.
 5. Po zakończeniu praktyki Student sporządza sprawozdanie, podpisuje je i uzyskuje na nim poświadczenie odbycia praktyki ze strony instytucji w której ją odbywał.
 6. Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie przedłożenia opiekunowi praktyk studenckich (patrz pkt. 8) sprawozdania o którym mowa w pkt. 5 powyżej oraz dokonanie wpisu do indeksu wraz z odpowiednią adnotacją na sprawozdaniu, które następnie Student zdaje w dziekanacie.
 7. W przypadku Studentów studiów niestacjonarnych, praktyka może zostać uznana za zaliczoną jeśli Student udokumentuje, że w okresie, w jakim ciążył na nim obowiązek odbycia praktyki (patrz pkt. 2 powyżej) przepracował (jako pracownik, stażysta, wolontariusz etc.) co najmniej 3 tygodnie, a zakres wykonywanych obowiązków odpowiadał profilowi odbywanych przez niego studiów. Student chcący uzyskać zaliczenie praktyki na podstawie pracy zawodowej powinien złożyć wniosek dostępny na stronie wydziału w zakładce „dokumenty” pt. „Wniosek o zaliczenie praktyki”.
 8. We wszystkich sprawach związanych z praktykami Studenci powinni zwracać się do

  Do opiekunów praktyk: mgr Magdalena Stryja, dr hab. Agnieszka Bielska – Brodziak

  Adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 9. W sprawach pilnych pytania lub informacje proszę kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.