Zmiana rozmiaru tekstu:

Szanowni Państwo,

Na wstępie pragniemy poinformować, ze począwszy od roku akademickiego 2016/2017 zostały zmodyfikowane procedury dotyczące skierowania studentów na praktyki oraz procedury dotyczące uzyskania wpisu do indeksu z odbytych praktyk studenckich. Poniżej w punktach przekazujemy do Państwa wiadomości istotne w tym względzie informacje oraz przydatne wskazówki.

 1. Dyżury dotyczące praktyk studenckich od 1 października 2016 r. odbywają się dwa razy w tygodniu:
 • Pan dr Mateusz Zeifert – dyżury odbywają się w czwartki w godzinach od 17:15 do 18:45 w pokoju 3.8
 • Pani mgr Magdalena Stryja – dyżur we wtorek w godz. 13:00 – 14:00 pokój 2.4
 1. WAŻNA INFORMACJA! Studenci, chcący uzyskać wpis do indeksu z odbytych praktyk, lub podpisy na skierowaniu i porozumieniu (na etapie rozpoczynania praktyki)  mogą składać komplet dokumentów inicjujących praktyki (skierowanie, porozumienie) lub potwierdzających odbycie praktyki (sprawozdanie wraz z indeksem) do wskazanych powyżej koordynatorów w godzinach dyżurów lub w Dziale Księgowości Studenckiej - Pani Agnieszka Cichoń, pokój 33 (parter) pd poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
 2. Indeksy z dokonanym wpisem oraz z dokumentacją inicjującą lub potwierdzającą odbycie praktyki złożone do Działu Księgowości Studenckiej pokój 33 (parter) będą do odbioru również w tym Dziale (pokój 33) w ciągu 3 dni licząc od dnia złożenia indeksu.
 3. Indeks wraz z dokumentem podpisanym przez koordynatora zatwierdzającym praktyki należy złożyć w stosownym dziekanacie.

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA STUDENTÓW

 1. Przemyśl, w jakiej instytucji (sąd, prokuratura, kancelaria, urząd lub instytucja publiczna, przedsiębiorstwo etc.) chciałbyś odbyć praktykę.
 2. Zadzwoń lub udaj się do tej instytucji i dowiedz się, czy wyrażą zgodę na zorganizowanie Twojej praktyki oraz w jakim terminie mogłaby się ona odbyć. Uniwersytet nie sprawuje władzy nad tymi instytucjami więc nie może posłać Cię do nich na praktykę bez ich zgody. Uwaga: w sądach i prokuraturach na ogół sprawy praktyk załatwiane są na poziomie okręgu nawet jeśli praktyka miałaby się odbyć w sądzie lub prokuraturze rejonowej. W pozostałych przypadkach na ogół załatwia się sprawę bezpośrednio w miejscu zamierzonego odbycia praktyki.
 3. Pobierz z witryny "Dokumenty" na tej stronie:
  • porozumienie o organizacji praktyk studenckich (2 egzemplarze)
  • skierowanie na praktykę
  • oświadczenie
 4. W "porozumieniu" wypełnij puste miejsca w punkcie 1, w którym należy określić okres trwania praktyki, miejsce jej odbywania oraz Twoje dane (w tabelce). NIE WYPEŁNIAJ pierwszej strony w zakresie pracodawcy, dane Uniwersytetu należy wypełnić nazwiskiem zgodnym z tym które widnieje na pieczątce koordynatora, ani DATY. Wypełnij tak samo obydwa egzemplarze. W "Skierowaniu" wypełnij puste miejsca (uwaga: nie wpisujemy nic w miejscu "specjalności" - druk jest ogólnouczelniany, a na niektórych wydziałach studenci mają specjalności, na naszym - nie. Zapoznaj się z "Oświadczeniem" i je podpisz.
 5. Jeżeli nie masz możliwości pobrania i wydruku powyższych dokumentów możesz je otrzymać w punkcie ksero przy bibliotece
 6. Z wypełnionymi i podpisanymi dokumentami stawisz się w wybranej przez Ciebie instytucji w celu odbycia praktyki.
 7. Po zakończeniu praktyki przygotuj z niej sprawozdanie (nie ma żadnego formularza, należy zwięźle opisać jej przebieg i wykonywane w jej trakcie czynności ). Sprawozdanie powinno zostać podpisane także przez osobę odpowiedzialną za Twoją praktykę w instytucji, w której była odbywana. Jeśli otrzymujesz z tej instytucji osobną "opinię" lub innego rodzaju zaświadczenie o odbyciu praktyki, to należy to dołączyć do składanych dokumentów, ponieważ zastępuje to podpis na Twoim sprawozdaniu, które jednak musi być przez Ciebie sporządzone.
 8. Z tym sprawozdaniem zgłoś się na dyżur do jednego z koordynatorów: do dr hab. Agnieszki Bielskiej – Brodziak pokój 2.4 lub do mgr Magdaleny Stryji pokój 3.58 w celu uzyskania zatwierdzenia odbycia praktyki zgodnie z regułami UŚ oraz (w przypadku osób odbywających praktyki obligatoryjne) wpisu w indeksie. Zatwierdzone w tej sposób sprawozdanie lub wpis w indeksie stanowi podstawę zamieszczenia informacji o odbytej praktyce w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów.
 9. Przepraszam za używanie powyżej bezpośredniej formy (drugiej osoby w liczbie pojedynczej) zamiast "Pani/Pan". Wynika to jedynie ze względów prostoty stylistycznej i komunikatywności, w żadnym wypadku nie z zamiaru okazania Pani/Panu jakiegokolwiek dysrespektu.

Z życzeniami udanych i owocnych praktyk
Agnieszka Bielska – Brodziak; Magdalena Stryja