Zmiana rozmiaru tekstu:

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA STUDENTÓW

 1. Przemyśl, w jakiej instytucji (sąd, prokuratura, kancelaria, urząd lub instytucja publiczna, przedsiębiorstwo etc.) chciałbyś odbyć praktykę.
 2. Zadzwoń lub udaj się do tej instytucji i dowiedz się, czy wyrażą zgodę na zorganizowanie Twojej praktyki oraz w jakim terminie mogłaby się ona odbyć. Uniwersytet nie sprawuje władzy nad tymi instytucjami więc nie może posłać Cię do nich na praktykę bez ich zgody. Uwaga: w sądach i prokuraturach na ogół sprawy praktyk załatwiane są na poziomie okręgu nawet jeśli praktyka miałaby się odbyć w sądzie lub prokuraturze rejonowej. W pozostałych przypadkach na ogół załatwia się sprawę bezpośrednio w miejscu zamierzonego odbycia praktyki.
 3. Pobierz z witryny "Dokumenty" na tej stronie:
  • porozumienie o organizacji praktyk studenckich (2 egzemplarze)
  • skierowanie na praktykę
  • oświadczenie
 4. W "porozumieniu" wypełnij puste miejsca w punkcie 1, w którym należy określić okres trwania praktyki, miejsce jej odbywania oraz Twoje dane (w tabelce). NIE WYPEŁNIAJ NAGŁÓWKA (określenie stron porozumienia), ani DATY. Wypełnij tak samo obydwa egzemplarze. W "Skierowaniu" wypełnij puste miejsca (uwaga: nie wpisujemy nic w miejscu "specjalności" - druk jest ogólnouczelniany, a na niektórych wydziałach studenci mają specjalności, na naszym - nie. Zapoznaj się z "Oświadczeniem" i je podpisz.
 5. Jeżeli nie masz możliwości pobrania i wydruku powyższych dokumentów zgłoś się na dyżur bez nich - otrzymasz je i wypełnisz na miejscu.
 6. Z wypełnionymi i podpisanymi dokumentami stawisz się w wybranej przez Ciebie instytucji w celu odbycia praktyki.
 7. Po zakończeniu praktyki przygotuj z niej sprawozdanie (nie ma żadnego formularza, należy zwięźle opisać jej przebieg i wykonywane w jej trakcie czynności ). Sprawozdanie powinno zostać podpisane także przez osobę odpowiedzialną za Twoją praktykę w instytucji, w której była odbywana. Jeśli otrzymujesz z tej instytucji osobną "opinię" lub innego rodzaju zaświadczenie o odbyciu praktyki, to należy to dołączyć do składanych dokumentów, ponieważ zastępuje to podpis na Twoim sprawozdaniu, które jednak musi być przez Ciebie sporządzone.
 8. Z tym sprawozdaniem zgłoś się na dyżur do jednego z koordynatorów: do dr hab. Agnieszki Bielskiej – Brodziak pokój 2.4 lub do mgr Magdaleny Stryji pokój 3.58 w celu uzyskania zatwierdzenia odbycia praktyki zgodnie z regułami UŚ oraz (w przypadku osób odbywających praktyki obligatoryjne) wpisu w indeksie. Zatwierdzone w tej sposób sprawozdanie lub wpis w indeksie stanowi podstawę zamieszczenia informacji o odbytej praktyce w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów.
 9. Przepraszam za używanie powyżej bezpośredniej formy (drugiej osoby w liczbie pojedynczej) zamiast "Pani/Pan". Wynika to jedynie ze względów prostoty stylistycznej i komunikatywności, w żadnym wypadku nie z zamiaru okazania Pani/Panu jakiegokolwiek dysrespektu.

Z życzeniami udanych i owocnych praktyk
Agnieszka Bielska – Brodziak; Magdalena Stryja