• Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia
 • wazny komunikat dziekana
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2020.05.28-uodo
 • 2020.06.30-Erasmus
 • Komunikat
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • konferencja zarzadzanie wiekiem
 • 04.04.20 - Peterburg

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • Zmiany na UŚ
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • OBSERWATOR
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

Podstawy prawne działania Studenckiej Poradni Prawnej:

Studencka poradnia prawna jest kołem naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Zgodnie z art. 204 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365) studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych, uczelniane organizacje studenckie podlegają rejestracji, a rejestr prowadzi rektor. Rejestr jest jawny. Warunkiem rejestracji uczelnianej organizacji studenckiej jest zgodność jej statutu z przepisami prawa i statutem uczelni. Aktualny spis kół naukowych można znaleźć na stronie Uniwersytetu Śląskiego.

Podstawowym aktem, na podstawie którego działa Studencka Poradnia Prawna WPiA UŚ jest Statut Studenckiej Poradni Prawnej. Określa on podstawowe cele, zasady i organizację poradni. Jako cel o charakterze nadrzędnym formułuje on świadczenie nieodpłatnej pomocy, porady w zakresie interpretowania i wyjaśniania przepisów prawa. Mogą się Państwo zapoznać z treścią statutu w tym miejscu --> statut SPP (plik DOC)

Aktem, który w sposób szczegółowy reguluje sposób świadczenia pomocy prawnej przez studentów, formy działania poradni, kwestie dyscyplinarne, organizację oraz proces udzielania porad jest Regulamin świadczenia pomocy prawnej oraz działalności w ramach Studenckiej Poradni Prawnej. Integralną częścią Regulaminu jest kodeks zasad etycznych, jakimi kierują się studenci pracujący w poradni (tzw. Kodeks Deontologiczny). Podstawową zasadą, przyświecającą naszej pracy, jest zasada bezinteresowności. Zapraszamy do zapoznania się z naszym Regulaminem, w tym miejscu --> Regulamin świadczenia pomocy prawnej oraz działalności w ramach Studenckiej Poradni Prawnej (plik DOC)

W trakcie naszej działalności zyskaliśmy także zaufanie Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, która uznała, iż nasza działalność jest zgodna ze standardami działania poradni uniwersyteckich sformułowanymi przez Radę Fundacji. Ze standardami działania mogą się Państwo zapoznać wchodząc na stronę Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych - podstronę dotyczącą standardów.