Zmiana rozmiaru tekstu:

Ambasada Amerykańska w Polsce partnerem School of US Business and Law

Z radością informujemy, iż w roku akademickim 2017/2018 Szkoła uzyskała wsparcie Ambasady Amerykańskiej w Polsce w ramach Programu Grantów Ambasady USA!

Serdecznie zapraszamy na stronę Konsulatu Generalnego USA w Krakowie:https://pl.usembassy.gov/embassy-consulate/krakow/

flaga usaKonsul


 

Polsko-amerykańska Komisja Fulbrighta Patronem School of US Business and Law

Uprzejmie informujemy, iż począwszy od trzeciej edycji Szkoła nawiązała ścisłą współpracę z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta.  Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta administruje Programem Fulbrighta w Polsce. Wyróżniającym się studentom i absolwentom polskich uczelni oferuje finansowanie  na rozpoczęcie  studiów w USA. Doktorantom oferuje finansowanie na  prowadzenia badań a pracownikom naukowym  na prowadzenie badań i wykładów w wybranej uczelni  amerykańskiej. Komisja prowadzi  centrum doradztwa edukacyjnego EducationUSA gdzie można uzyskać wiarygodne informacje na temat systemu szkolnictwa wyższego w USA. Komisja jest  organizacją non profit, której działalność finansowana jest przez Departament Stanu USA oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w oparciu o umowę bilateralną.

 Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: http://www.fulbright.edu.pl


 

Poszerzenie współpracy w ramach School of US Business and Law

Chcemy Państwa poinformować, iż począwszy od trzeciej edycji Szkoły, współpraca z naszymi Partnerami została rozszerzona o wydziały ekonomiczne Uniwersytetów, z którymi realizowany jest projekt. Fakt ten pozwolił nam poszerzyć formułę działalności Szkoły także o wątki ekonomiczne, biznesowe oraz naukę zarządzania.