Zmiana rozmiaru tekstu:

Katalogi

Informacje o księgozbiorze znajdują się w katalogach tradycyjnych : alfabetycznym i rzeczowym oraz w katalogu elektronicznym UŚ i UE (INTEGRO)

  • Aby zalogować się do katalogu INTEGRO należy wpisać PESEL i hasło.
  • Zalogowanie umożliwia zamówienie książki do wypożyczalni lub czytelni, rezerwację, prolongatę, kontrolę konta, uregulowanie opłat, zamówienie skanów itp.
  • Użytkownicy mogą przeglądać zawartość INTEGRO bez logowania.
  • INTEGRO jest katalogiem bibliotek sytemu biblioteczno-informacyjnego UŚ i UE. Przy wyszukiwanych książkach i czasopismach znajduje się informacja o bibliotece, która je przechowuje oraz opcja  Zamów, która uruchamia procedurę wypożyczenia książki lub czasopisma w bibliotece objętej systemem wypożyczeń elektronicznych
  • Wydawnictw, których nie ma w INTEGRO  należy szukać w katalogach tradycyjnych.
  • Do katalogu alfabetycznego udajemy się wtedy, kiedy znamy nazwisko autora, współautorów, redaktora lub tytuł pracy zbiorowej. Karty katalogowe są w nim uszeregowane w porządku alfabetycznym (alfabet łaciński) wg haseł autorskich (jeżeli książka posiada jednego, dwóch lub trzech autorów) a przy pracach zbiorowych hasłem jest pierwszy wyraz tytułu.
  • Do katalogu rzeczowego  (uzupełniony do 2008 roku)  kierujemy się wtedy, kiedy nie znamy nazwiska autora lub wtedy kiedy szukamy wydawnictw dotyczących jakiegoś zagadnienia. Karty w katalogu rzeczowym są ułożone w działach według schematu klasyfikacji rzeczowej.
  • Zamówienia na wydawnictwa, które znajdziemy tylko w katalogach  kartkowych wypisujemy na  tradycyjnych rewersach.