Zmiana rozmiaru tekstu:

ZASADY ODBYWANIA I ZALICZANIA PRAKTYK STUDENCKICH NA WPiA UŚ.

1.Studenci rozpoczynający studia (w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym) w roku akademickim 2008/2009 i późniejszych są zobowiązani do odbycia co najmniej jednej praktyki studenckiej w trakcie studiów. Jej zaliczenie stanowi warunek dopuszczenia do obrony pracy magisterskiej. Dla pozostałych studentów praktyki mają charakter fakultatywny.

2.Praktyki odbywane być mogą w miejscach, których działalność wiąże się z kierunkiem odbywanych studiów (tzn. sądach, prokuraturach, urzędach,, kancelariach, działach prawnych przedsiębiorstw itp.). W przypadku studentów zobowiązanych do odbycia praktyk zatrudnienie w tego rodzaju instytucjach lub jednostkach organizacyjnych może być uznane za równoważne z odbyciem praktyki (w tej sprawie student powinien zwrócić się do opiekuna praktyk studenckich WPiA).  

3.Minimalny czas praktyki wynosi dla studentów:

Prawo Stacjonarne i Niestacjonarne 75 godzin

Administracja I stopnia Stacjonarne i Niestacjonarna 75 godzin

Administracja II stopnia Stacjonarne i Niestacjonarna 60 godzin

Student może odbyć jedną lub więcej praktyk w dowolnym wybranym przez siebie czasie studiów z wyłączeniem pierwszego roku. 

4.Student sam zgłasza się do wybranej przez siebie instytucji, w której chciałby odbyć praktykę w celu uzyskania zgody jej przedstawicieli na przyjęcie i zorganizowanie jego praktyki.

5.Po uzyskaniu zgody student zgłasza się do opiekuna praktyk studenckich na WPiA w celu uzyskania niezbędnych dokumentów, tj. porozumienia o organizacji praktyki studenckiej oraz skierowania. Student zgłasza się do odbycia praktyki z otrzymaną od opiekuna dokumentacją (porozumienie oraz skierowanie).

6.Po odbyciu praktyki student sporządza sprawozdanie opisujące jej przebieg, czynności w których brał udział oraz powierzane mu zadania. Sprawozdanie to powinno zostać potwierdzone przez przedstawiciela instytucji, w której odbywana była praktyka.

7.Sprawozdanie to jest przedstawione do wglądu i akceptacji opiekuna praktyk studenckich WPiA. Akceptacja stanowi potwierdzenie zorganizowania i odbycia praktyki w trybie zgodnym z zasadami obowiązującymi na WPiA UŚ. W przypadku studentów zobowiązanych do odbycia praktyki jej zaliczenie opiekun praktyk studenckich odnotowuje w indeksie studenta.

8.W przypadku studentów odbywających praktyki obligatoryjne dopuszczenie do obrony pracy magisterskiej jest uwarunkowane wpisem do indeksu zaliczenia praktyki. W przypadku studentów odbywających praktyki fakultatywne, podstawą odnotowania odbycia praktyki w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów jest przedstawienie przez studenta zaakceptowanego przez opiekuna praktyk sprawozdania z jej odbycia.

9.Zaliczenie pracy zawodowej jako praktyki:

wniosek o zaliczenie pracy zawodowej jako praktyki ( wzór do pobrania z zakładce DOKUMENTY) musi zawierać konkretny zakres czynności wykonywanych w miejsce pracy z wymienieniem tych czynności powinien być podpisany przez studenta oraz przez pracodawcę wraz z pieczęcią, należy dołączyć również zaświadczenie o zatrudnieniu.

10.Ze wszelkimi pytaniami i sprawami dotyczącymi praktyk studenckich proszę zwracać się

Do opiekunów praktyk: mgr Magdalena Stryja, dr hab. Agnieszka Bielska – Brodziak

Adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10.Podstawą prawną organizowania i zaliczania praktyk studenckich jest Zarządzenie JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 41 w sprawie organizowania studenckich praktyk zawodowych z 27 czerwca 2007 r. z późn. zm. oraz uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji z 22 kwietnia 2008 r.

Dr hab. Agnieszka Bielska – Brodziak

Mgr Magdalena Stryja