Zmiana rozmiaru tekstu:

dr hab. Maria de Abgaro Zachariasiewicz, prof. UŚ

Instytut Nauk Prawnych, Prawo Cywilne i Prawo Prywatne Międzynarodowe

 

Stanowisko          
profesor uczelni
Pokój 2.10
Telefon 32 3591149
Wewnętrzny 1149
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury w semestrze zimowym: poniedziałek, 13.00 -13.45, wtorek, 15.00 - 17.00

 

Bibliografia

 • Prawo prywatne międzynarodowe : komentarz / red. Maksymilian Pazdan; aut.: Edyta Figura-Góralczyk, Jacek Górecki, Katarzyna Grzybczyk, Monika Jagielska, Anna Juryk, Wojciech Klyta, Agata Kozioł, Marcin Kropka, Witold Kurowski, Piotr Machnikowski, Piotr Mostowik, Krzysztof Pacuła, Jadwiga Pazdan, Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek, Katarzyna Sznajder-Peroń, Maciej Szpunar, Marek Świerczyński, Paulina Twardoch, Michał Wojewoda, Maciej Zachariasiewicz, Maria Anna De Abgaro Zachariasiewicz, Jacek Zrałek, Łukasz Żarnowiec, Grzegorz Żmij. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. 2018

 • Metoda analizy funkcjonalnej w prawie prywatnym międzynarodowym / Maria-Anna Zachariasiewicz. // W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 262-273 2017

 • Uwagi na temat wybranych orzeczeń sądów polskich z zakresu rozporządzenia nr 593/2008 o prawie właściwym dla zobowiązań umownych (Rzym I) / Maria Anna Zachariasiewicz. // Eur. Prz. Sądowy. - 2016, nr 10, s. 27-35 2016

 • The need for a flexible approach with regard to overriding mandatory provisions in private international law / Maria-Anna Zachariasiewicz. // W: European and international cross-border private and economic raltionships and individual rights. - Arricia : Aracne, 2016. - S. 41-61 2016

 • Uwagi o uregulowaniach rozporządzenia Rzym II i ich stosowaniu na tle doświadczeń polskiej judykatuty / Jadwiga Pazdan, Maria-Anna Zachariasiewicz, Maksymilian Pazdan, Marek Świerczyński, Maciej Zachariasiewicz, Witold Kurowski, Krzysztof Pacuła. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 16 (2015), s. 67-93 2015

 • Uwagi do referatu Profesora Wojciecha J. Katnera / Maria de Abgaro Zachariasiewicz. // W: Współczesne problemy prawa zobowiązań. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - S. 798-799 2015

 • Przepisy wymuszające swoje zastosowanie a statut spadkowy / Maria-Anna Zachariasiewicz. // W: Nowe europejskie prawo spadkowe. - Stan prawny na 1 czerwca 2015 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. - S. 316-340 2015

 • Prawo prywatne międzynarodowe / red. Maksymilian Pazdan ; aut.: Maria Dragun-Gertner, Bernadetta Fuchs, Marcin Glicz, Jacek Górecki, Monika Jagielska, Wojciech Klyta, Marcin Kropka, Witold Kurowski, Piotr Machnikowski, Jadwiga Pazdan, Maksymilian Pazdan, Jerzy Poczobut, Ewa Rott-Pietrzyk, Marek Świerczyński, Michał Wojewoda, Maciej Zachariasiewicz, Maria Anna Zachariasiewicz, Łukasz Żarnowiec, Grzegorz Żmij. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. 2015

 • Prawo prywatne międzynarodowe / red. Maksymilian Pazdan ; aut.: Justyna Balcarczyk, Monika Jagielska, Jadwiga Pazdan, Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek, Ewa Rott-Pietrzyk, Mieczysław Sośniak, Katarzyna Sznajder-Peroń, Maciej Szpunar, Marek Świerczyński, Paulina Twardoch, Michał Wojewoda, Arkadiusz Wowerka, Maciej Zachariasiewicz, Maria Anna Zachariasiewicz, Jacek Zrałek, Łukasz Żarnowiec. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. 2014

 • W odpowiedzi na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) / Maksymilian Pazdan, Monika Jagielska, Witold Kurowski, Marek Świerczyński, Maria-Anna Zachariasiewicz, Maciej Zachariasiewicz, Łukasz Żarnowiec. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 12 (2013), s. 165-198 2013

 • Uwagi do projektu rozporządzenia Rady w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych (2011/0059) (CNS) z dnia 20 grudnia 2012 roku : uwagi dotyczą przepisów o prawie właściwym / Maksymilian Pazdan, Maria-Anna Zachariasiewicz, Agata Kozioł, Witold Kurowski, Paulina Twardoch, Jacek Zrałek. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 13 (2013), s. 141-164 2013

 • Międzynarodowe prawo handlowe / pod red. Wojciecha Popiołka ; aut.: Mariusz Fras, Bernadetta Fuchs, Jacek Gołaczyński, Grzegorz Gorczyński, Jacek Górecki, Katarzyna Grzybczyk, Monika Jagielska, Wojciech Klyta, Witold Kurowski, Agnieszka Lizer-Klatka, Leszek Ogiegło, Adam Olejniczak, Krzysztof Oplustil, Maksymilian Pazdan, Jerzy Poczobut, Przemysław Polański, Wojciech Popiołek, Ewa Rott-Pietrzyk, Katarzyna Sznajder-Peroń, Dariusz Szostek, Maciej Zachariasiewicz, Maria Anna Zachariasiewicz, Fryderyk Zoll, Jacek Zrałek, Łukasz Żarnowiec, Grzegorz Żmij. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Komentarz do rozporządzenia nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) / Monika Jagielska, Marcin Kropka, Maria Anna Zachariasiewicz, Maciej Zachariasiewicz, Łukasz Żarnowiec. // LEX (Online). - 2013, [stan prawny na: 01.01.2013] 2013

 • Zasada charakterystycznego świadczenia w rozporządzeniu Rzym I o prawie właściwym dla zobowiązań umownych / Maria Anna Zachariasiewicz. // W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Oleszce. - Warszawa : Stowarzyszenie Notariuszy RP, 2012. - S. 550-566 2012

 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. T. 3, (Art. 223-358) / red. nauk. Andrzej Wróbel ; aut.: Władysław Czapliński, Agnieszka Frąckowiak-Adamska, Agnieszka Grzelak, Robert Grzeszczak, Inga Kawka, Krystyna Kowalik-Bańczyk, Bartłomiej Krzan, Bartłomiej Kurcz, Justyna Łacny, Justyna Maliszewska-Nienarowicz, Maciej Mataczyński, Monika Niedźwiedź, Artur Nowak-Far, Wojciech Postulski, Nina Półtorak, Michał Rynkowski, Wojciech Sadowski, Krzysztof Scheuring, Maciej Szpunar, Monika Szwarc-Kuczer, Maciej Taborowski, Krzysztof Wójtowicz, Andrzej Wróbel, Maciej Zachariasiewicz, Anna Zawidzka-Łojek. - [Wyd. 2], stan prawny na 1 stycznia 2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. 2012

 • Overriding mandatory provisions : EU regulations and Polish Private International Law Act of 4 February 2011 / Maria-Anna Zachariasiewicz. // W: Free movement of goods and persons across the Polish - Czech - Slovak borders : legal differences and similarities. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2012. - S. 64-72 2012

 • Nowa ustawa o prawie prywatnym międzynarodowym a małżeństwa i związki osób tej samej płci / Maria-Anna Zachariasiewicz. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 11 (2012), s. 71-113 2012

 • Małżeństwo, czyli kobieta i mężczyzna / Maria Anna Zachariasiewicz. // Rzeczpospolita. - 2011, nr 62, s. C9 2011

 • Zawieranie umów : wpływ aktów prawa ujednoliconego na rozwój prawa polskiego / Maria Anna Zachariasiewicz. // W: Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań : materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław, 25-27 września 2008 r.). - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2010. - S. 471-488 2010

 • O potrzebie wskazania w nowej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym podstawy stosowania przepisów wymuszających swoje zastosowanie / Maria-Anna Zachariasiewicz. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 7 (2010), s. 9-44 2010

 • Charakterystyczne świadczenie w nowych typach umów / Maria-Anna Zachariasiewicz. // W: Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. - Warszawa : Lex a Wolter Kluwer business, 2010. - S. 551-561 2010

 • Culpa in contrahendo in Polish Law / Maria-Anna Zachariasiewicz. // W: Tort Law in Poland : Germany and Europe. - Munich : Sellier. European Law Publishers, 2009. - S. 133-150 2009

 • Prawo właściwe dla zobowiązań z umów w braku wyboru prawa w konwencji rzymskiej / Maria Anna Zachariasiewicz. // Eur. Prz. Sądowy. - 2009, nr 7, s. 4-14 2009

 • Głos w dyskusji na Zjeździe Cywilistów / Maria Anna Zachariasiewicz. // W: Europeizacja prawa prywatnego. T. 2. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - S. 693-700 2008

 • Osobliwości we współczesnej praktyce kontraktowej : z rozważań nad naturą stosunku umownego / Maria Anna Zachariasiewicz. // W: Europeizacja prawa prywatnego. T. 2. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - S. 701-724 2008

 • Kwalifikacja "culpa in contrahendo" w prawie prywatnym międzynarodowym / Maria-Anna Zachariasiewicz. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 3 (2008), s. 35-61 2008

 • Zawarcie umowy w drodze elektronicznej a prawo prywatne międzynarodowe / Maria Anna Zachariasiewicz. // W: Kolizyjne aspekty zobowiązań elektronicznych : materiały z konferencji. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, 2007. - S. 85-112 2007

 • Z rozważań nad naturą prawną culpa in contrahendo / Maria Anna Zachariasiewicz. // W: Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego : ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi. - Kluczbork : Klucz-Druk Sp. z o.o., [2007]. - S. 331-354 2007

 • Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów a inne akty ujednoliconego prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kontraktowej dłużnika / Maria Anna Zachariasiewicz. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 2 (2007), s. 29-53 2007

 • Zachowek czy rezerwa? : głos w dyskusji nad potrzebami i kierunkami zmian polskiego prawa spadkowego / Maria Anna Zachariasiewicz. // Rejent. - 2006, nr 2, s. 180-202 2006

 • Dopuszczalność zasiedzenia przez Skarb Państwa nieruchomości przejętych jako majatki opuszczone i poniemieckie w przypadku uchylenia podstawy prawnej takiego przejęcia / Maria Anna Zachariasiewicz. // W: Transfer, obywatelstwo, majątek. : trudne problemy stosunków polsko-niemieckich. - studia i dokumenty. - Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2005. - S. 331-354 2005

 • Zasada dobrej wiary jako kryterium oceny zachowania stron w toku negocjacji w ujęciu prawnoporównawczym : ("culpa in contrahendo") / Maria Anna Zachariasiewicz. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 1501-1518 2005

 • Rozwój nauki o zasiedzeniu czy ślepy zaułek? : koncepcja wyłączającego zasiedzenie "imperialnego" władztwa Skarbu Państwa / Maria Anna Zachariasiewicz. // Rejent. - 2005, nr 9, s. 223-248 2005

 • Zasady europejskiego prawa umów : (tłumaczenie) / Maria Anna Zachariasiewicz. // Kwart. Prawa Pryw. - 2004, z. 3, s. 814-881 2004

 • Procedura zawierania umów według znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego / Maria-Anna Zachariasiewicz. // Kwart. Prawa Pryw. - 2004, z. 4, s. 921-958 2004

 • Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów : komentarz / Jacek Górecki, Monika Jagielska, Jędrzej Klatka, Wojciech Klyta, Leszek Ogiegło, Jadwiga Pazdan, Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek, Maciej Szpunar, Maria Anna Zachariasiewicz, Grzegorz Żmij ; pod red. Maksymiliana Pazdana. - [Stan prawny na 1 lutego 2001 r.]. - Kraków : Zakamycze, 2001. 2001

 • Nowe prądy w kolizjonistyce Stanów Zjednoczonych i ich wpływ na naukę eurpejską / Maria-Anna Zachariasiewicz. // Kwart. Prawa Pryw. - 1995, z. 2, s. 181-225 1995

 • Niektóre problemy prawne związane z korzystaniem z nienormatywnych wzorców umownych / Maria Anna Zachariasiewicz. // Rejent. - 1995, nr 9, s. 117-135 1995

 • Dalsze losy "rewolucji" w prawie prywatnym międzynarodowym Stanów Zjednoczonych / Maria-Anna Zachariasiewicz. // W: Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego. - Kraków : Secesja, 1994. - S. 521-538 1994

 • Kollisionsfragen des Rechtszustandes der juristischen Personen und Rechtsgeschaefte, die im Handelsverkehr zwischen Polen und Oesterreich abgeschlossen werden / Maria Anna Zachariasiewicz. // Arch. Iurid. Crac. - Vol. 26 (1993), s. 63-71 1993

 • [The interpretation of contracts - recenzja] / Maria-Anna Zachariasiewicz. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 16 (1992), s. 144-146 1992

 • [Commercial agency and distribution agreements - recenzja] / Maria-Anna Zachariasiewicz. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 16 (1992), s. 142-143 1992

 • Pojęcie oferty : (rys prawnoporównawczy) / Maria-Anna Zachariasiewicz. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 16 (1992), s. 9-35 1992

 • O potrzebie zmiany unormowania właściwości prawa dla zobowiązań umownych dotyczących nieruchomości / Maria Anna Zachariasiewicz. // W: Rozprawy z prawa cywilnego i ochrony środowiska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1992. - S. 301-315 1992

 • Z problematyki "kolizji ogólnych warunków" w obrocie międzynarodowym / Maria-Anna Zachariasiewicz. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 14 (1990), s. 20-41 1990

 • Zawarcie umowy w konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 roku / Maria-Anna Zachariasiewicz. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 13 (1989), s. 64-85 1989

 • Prawo właściwe dla zobowiązań z czynności prawnych w braku wyboru prawa w polskim prawie prywatnym międzynarodowym / Maria Anna Zachariasiewicz. - Katowice : UŚl., 1989. 1989

 • [Vertragsgestaltung und Streiterledigung in der Bauindustrie und im Anlagenbau - recenzja]. T. 4 / Maria-Anna Zachariasiewicz. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 10 (1986), s. 243-245 1986

 • Zobowiązania z umów w jugosłowiańskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym z 1982 roku / Maria-Anna Zachariasiewicz. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - [T.] 9 (1985), s. 75-92 1985

 • Prawo właściwe dla zobowiązań z umów w wybranych systemach prawa prywatnego międzynarodowego / Maria-Anna Zachariasiewicz. - Warszawa : Centrum Informacji i Usług Prawnych Polskiej Izby Handlu Zagranicznego, 1982. 1982

 • Znaczenie pojęć "chwila" i "miejsce zawarcia umowy" w ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym z 1965 roku / Maria-Anna Zachariasiewicz, Wojciech Popiołek. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 5 (1981), s. 92-109 1981

 • Problematyka kolizyjna umów eksportu kompletnych obieków / Maria Anna Zachariasiewicz. // W: Zagadnienia prawne eksportu kompletnych obiektów przemysłowych. - Katowice : UŚl., 1980. - S. 93-116 1980

 • Nowe tendencje w prawie prywatnym międzynarodowym Stanów Zjednoczonych Ameryki : ze szczególnym uwzględnieniem stosunków umownych / Anna de Abgaro Zachariasiewicz. // Stud. Praw. - 1980, z. 1/2, s. 169-216 1980

 • Wpływ nowych tendencji amerykańskiego prawa kolizyjnego na rozwój prawa prywatnego międzynarodowego w Europie : (na przykładzie stosunków umownych) / Maria-Anna Zachariasiewicz. // Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles. - Nr 5 (1979), s. 269-281 1979

 • Teoria charakterystycznego świadczenia w doktrynie i orzecznictwie zachodnioeuropejskim / Maria-Anna Zachariasiewicz. // Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles. - Nr 3 (1978), s. 50-63 1978

 • Prawo właściwe dla zobowiązań z umów ubezpieczenia / Maria Anna Zachariasiewicz. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 2 (1978), s. 106-120 1978

 • Z problematyki prawa właściwego dla stosunków rozstrzyganych przez arbitraż międzynarodowy / Maria-Anna Zachariasiewicz. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 1 (1977), s. 137-151 1977

 • Wydział prawa nowojorskiej Columbii / Anna de Abgaro Zachariasiewicz. // Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa Adm. - T. 9 (1977), s. 233-247 1977

 • Transakcje wymienne jako forma bezpośrednich powiązań eksportowych i importowych przedsiębiorstw handlu wewnętrznego / Maria-Anna Zachariasiewicz, Wojciech Popiołek. // W: Zagadnienia prawne obrotu towarowego. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1977. - S. 132-140 1977

 • Dorozumiany wybór prawa / Maria-Anna Zachariasiewicz. // Prz. Stos. Międzynar. - 1976, nr 3, s. 103-120 1976

 • Odpowiedzialność biur podróży za jakość świadczonych usług / Anna de Abgaro Zachariasiewicz. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 6 (1975), s. 189-203 1975

 • Prawo właściwe dla kontraktów giełdowych i kontaktów zawieranych na targach / Anna de Abgaro Zachariasiewicz. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 3 (1973), s. 117-130 1973

 • Z problematyki odpowiedzialności przewoźnika towarów lądem w prawie angielskim / Maria Anna Zachariasiewicz. // Pr. Nauk. UŚl., Pr. Praw. - T. 3 (1972), s. 97-110 1972

 • Badania osobowości oskarżonego w świetle przepisów nowego kpk / Maria Anna Zachariasiewicz. // Stud. Zesz. Prawn. - 1970, nr 7 s. 124-136 1970 64 lp