Zmiana rozmiaru tekstu:

Adresatami konkursu są osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (okres ten, jak we wszystkich konkursach NCN-u, można przedłużać na obowiązujących w Centrum zasadach). Celem projektu – oprócz samych badań – jest powołanie nowego zespołu badawczego (patrz pkt 4 niżej).

Pozostałe warunki dotyczące wniosków:

  1. proponowane badania nie mogą być w żaden sposób finansowane z NCN ani z innych źródeł;
  2. badania musza być badaniami podstawowymi – i to jedyny wymóg dotyczący tematyki badań;
  3. projekt można zaplanować wyłącznie na 36, 48 albo na 60 miesięcy;
  4. w zespole badawczym, poza kierownikiem projektu – jeżeli uzyskał habilitację w ciągu 12 lat po nadaniu stopnia doktora nauk – nie może być innych osób posiadających tytuł naukowy, tytuł profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub uprawnienia równorzędne oraz osób, które dotychczas współpracowały ze sobą przy realizacji projektu badawczego finansowanego w drodze konkursu;
  5. w projekcie trzeba przewidzieć stanowisko dla doktoranta lub doktorantów na łączny okres co najmniej 36 miesięcy.

Struktura dokumentacji zasadniczo nie odbiega od dokumentacji obowiązującej w innych konkursach ogłaszanych przez Centrum.

Szczegóły patrz: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis9.