Zmiana rozmiaru tekstu:

Do konkursu MOZART można składać wnioski o finansowanie dwustronnych polsko-austriackich projektów badawczych. Organizatorami konkursu są Narodowego Centrum Nauki i austriacki Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung.

W konkursie MOZART finansowane będą projekty badawcze, w których realizację zaangażowane są wspólnie zespoły polskie i austriackie, dla których realizacji zasadnicze znaczenie ma współpraca międzynarodowa.

Tematyka badań nie w żaden sposób ograniczona, ale badania muszą być badaniami podstawowymi.

Projekt można zaplanować na 2 lub 3 lata. Wykonywanie polskiej części badań można rozpocząć nie wcześniej niż 15.01.2020 r. i nie później niż 30.09.2020 r

Planowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł.

Realizacją polskiej części projektu badawczego finansowanego przez NCN kieruje kierownik polskiego zespołu badawczego (analogicznie, austriackiej – austriacki). Polski kierownik musi mieć co najmniej stopień doktora nauk.

Pełna dokumentacja konkursu patrz: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/mozart