• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

W związku z tym, iż niezwykle ważnym warunkiem korzystania z usług Poradni jest podpisanie szeregu oświadczeń, w tym dziale zaprezentujemy Państwu standardowe oświadczenia wymagane od każdego ubiegającego się o pomoc.

 1. Pierwszym elementem formularzu oświadczeń jest podanie daty wypełnienia oświadczenia, w tej sekcji klient jest także proszony o podanie źródła swojej wiedzy o istnieniu Studenckiej Poradni Prawnej, o swoim wykształceniu oraz wykonywanym zawodzie. Ostatnim elementem jest pytanie czy klient kiedykolwiek wcześniej korzystał z profesjonalnej pomocy prawnej. Zebrane dane nie są udostępniane nikomu, jedynie ich opracowanie statystyczne przekazywane jest Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.
 2. Kolejnym elementem jest oświadczenie, iż klient jest osobą niezamożną i nie stać go na korzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej. Oświadczenie tej treści jest niezwykle ważne, ponieważ Poradnia nie udziela pomocy osobom, które stać na wynajęcie profesjonalnego prawnika. Naszym celem jest pomoc osobom, które znajdują się w gorszym położeniu materialnym, a nie osobom które radzą sobie finansowo i mają możliwość zapłacenia wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.
 3. Klient oświadcza, iż jego sprawy nie prowadzi adwokat ani radca prawny. Niezbędnym warunkiem udzielenia pomocy jest brak korzystania przez klienta z profesjonalnej pomocy prawnej.
 4. Oświadczenie o tym, iż klient zdaje sobie sprawę z tego, iż jego sprawę będzie prowadził student, a nie zawodowy prawnik. Oświadczenie to obejmuje powiadomienie o tym, iż student nie może reprezentować klienta przed sądami oraz o pisemnej formie porady jako jedynej dopuszczalnej Regulaminem. Oświadczenie tej treści wymagane jest z jednej strony ze względu na bezpieczeństwo klienta, a z drugiej ze względu na proces dydaktyczny i dbałość o należyte wykonanie porady.
 5. Kolejne oświadczenie dotyczy odpowiedzialności odszkodowawczej studenta, pracownika naukowego, Poradni oraz Wydziału Prawa, jak i samego Uniwersytetu Śląskiego. Klient oświadcza, iż jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu wadliwego wykonania porady przez studenta (Poradnię, Wydział, Uniwersytet, pracownicy, współpracownicy) jest wyłączona, za wyjątkiem odpowiedzialności z winy umyślnej. Oznacza to, że jedynie w przypadku kiedy student, pracownik naukowy bądź inna osoba pracująca w Poradni, w sposób umyślny wyrządzi szkodę klientowi to odpowiada na zasadach określonych Kodeksem cywilnym. W innych przypadkach odpowiedzialność jest wyłączona.
 6. Oświadczenie, iż klient zdaje sobie sprawę, że student nie korzysta z przywileju tajemnicy adwokacko-radcowskiej. Student nie może odmówić zeznań co do faktów, o których dowiedziałby się w toku prowadzenia sprawy i zobowiązany jest wyczerpująco odpowiadać na pytania sądu, prokuratora, Policji lub innego uprawnionego organu. Nie oznacza to natomiast, iż studenta nie obowiązuje tajemnica zawodowa, wręcz przeciwnie, student zobowiązany jest do poszanowania prywatności klienta oraz nieujawniania innym osobom treści udzielonej porady oraz okoliczności, o których dowiedział się w trakcie prowadzenia sprawy.
 7. Studencka Poradnia Prawna jest uprawniona przekazać sprawę Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich jako podstawowy organ ochrony prawa może, korzystając ze swoich szerokich uprawnień, pomóc w sprawie klienta.
 8. Oświadczenie, że klient ma prawo poinformować co do sposobu udzielonej mu pomocy prawnej Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Adres: ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa. Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 9. Klient musi sobie zdawać sprawę, iż wypełnienie formularza oświadczeń, nie jest równoznaczne z przyjęciem sprawy przez Poradnię. Przyjęcie sprawy następuje z momentem podpisu stanu faktycznego przez właściwego opiekuna naukowego.
 10. Dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Studencką Poradnię Prawną w celu związanym z udzielaną klientowi poradą oraz w celach związanych z edukacją studentów.. Przetwarzanie odnosi się dto danych niezbędnych do kontaktu z klientem - jego imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, ewentualnie telefonu / maila. Pozostałe dane nie są przetwarzane.
 11. Obejmuje szereg oświadczeń, o dobrowolności oświadczenia, o tym kto jest administratorem bazy danych, odnosi się także do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawienia. Klient zapoznaje się z faktem, iż Poradnia nie przekaże ani nie udostępni jego danych nikomu innemu poza studentami, którzy zajmują się sprawą.

Szanowni Państwo! Po zapoznaniu się z powyższymi wyjaśnieniami zapraszamy do ściągnięcia oświadczenia (plik DOC)