Zmiana rozmiaru tekstu:

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Katarzyny Pokryszki:

 •     Wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 4 stycznia 2018 r.
 •     Powołanie komisji habilitacyjnej I skład: 6 lutego 2018 r.
 •     Uzupełnienie składu komisji: 4 września 2018 r.
 •     Posiedzenie komisji habilitacyjnej: 1 kwietnia 2019 r.
 •     Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych: 16 kwietnia 2019 r.

Skład komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym dr Katarzyny Pokryszki:

 1.     przewodniczący komisji – prof. dr hab. Marek Michalski - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 2.     sekretarz komisji – dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 3.     recenzent –dr hab. prof. nadzw. Andrzej Szlęzak - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 4.     recenzent – prof. dr hab. Adam Olejniczak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (rezygnacja)
 5.     dr hab. Katarzyna Kokocińska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w miejsce prof. dr hab. A. Olejniczaka))
 6.     recenzent – dr hab. prof. UŚ Piotr Pinior – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 7.     członek komisji – dr hab. prof. nadzw. Mariusz Załucki - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 8.     członek komisji – dr hab. Maciej Szpunar – Uniwersytet Śląski w Katowicach