Zmiana rozmiaru tekstu:

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Magdaleny Maleckiej-Łyszczek:

 •     Wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 18 września 2017 r.
 •     Powołanie komisji habilitacyjnej: 7 listopada 2017 r.
 •     Posiedzenie komisji habilitacyjnej: 19 września 2018 r.
 •     Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych: 26 września 2018 r.

Skład komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym dr Magdaleny Małeckiej-Łyszczek :

 1.     przewodniczący komisji – prof. zw. dr hab. czł. koresp. PAN Hubert Izdebski - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 2.     sekretarz komisji – dr hab. Anna Wierzbica – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 3.     recenzent –prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski - Uniwersytet Warszawski
 4.     recenzent – prof. zw. dr hab. Małgorzata Stahl - Uniwersytet Łódzki
 5.     recenzent – prof. dr hab. Lidia Zacharko – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 6.     członek komisji – dr hab. prof. UWM Zdzisław Majkut - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 7.     członek komisji – dr hab. prof. UŚ Joanna Jagoda – Uniwersytet Śląski w Katowicach