Zmiana rozmiaru tekstu:

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Marty Szuniewicz-Stępień:

 •     Wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 8 maja 2017 r.
 •     Powołanie komisji habilitacyjnej: 5 września 2017 r.
 •     Posiedzenie komisji habilitacyjnej: 19 marca 2018 r.
 •     Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych: 27 marca 2018 r.

Skład komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym dr Kingi Michałowskiej :

 1.     przewodniczący komisji – prof. dr hab. Marek Chmaj - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 2.     sekretarz komisji – dr hab. prof. UŚ Joanna Nowakowska-Małusecka – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 3.     recenzent –prof. dr hab. Dariusz Dudek - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 4.     recenzent – prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki - Uniwersytet Łódzki
 5.     recenzent – dr hab. Marek Zieliński – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 6.     członek komisji – dr hab. Radosław Grabowski - Uniwersytet Rzeszowski
 7.     członek komisji – prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk – Uniwersytet Śląski w Katowicach