Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Jacka Zrałka:

 •     Wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 2 czerwca 2017 r.
 •     Powołanie komisji habilitacyjnej: 5 września 2017 r.
 •     Posiedzenie komisji habilitacyjnej: 16 lipca 2018 r.
 •     Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych: 26 września 2018 r.

Skład komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Jacka Zrałka:

 1.     przewodniczący komisji – dr hab. prof. nadzw. Andrzej Szlęzak - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 2.     sekretarz komisji – dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 3.     recenzent –prof. zw. dr hab. Andrzej Szumański - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 4.     recenzent – dr hab. Rafał Sikorski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 5.     recenzent – dr hab. Grzegorz Żmij – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 6.     członek komisji – dr hab. prof. UW Leszek Bosek - Uniwersytet Warszawski
 7.     członek komisji – prof. dr hab. Jacek Górecki – Uniwersytet Śląski w Katowicach