Zmiana rozmiaru tekstu:

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Grzegorza Krawca:

 •     Wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 23 czerwca 2017 r.
 •     Powołanie komisji habilitacyjnej: 5 grudnia 2017 r.
 •     Posiedzenie komisji habilitacyjnej: 26 czerwca 2018 r.
 •     Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych: 26 września 2018 r.

Skład komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Grzegorza Krawca:

 1.     przewodniczący komisji – prof. zw. dr hab. Elżbieta Ura - Uniwersytet Rzeszowski
 2.     sekretarz komisji – dr hab. prof. UŚ Mirosław Pawełczyk – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 3.     recenzent –dr hab. prof. nadzw. Andrzej Gorgol - Uniwersytet Zielonogórski
 4.     recenzent – prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński - Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Wrszawie
 5.     recenzent – dr hab. prof. UŚ Rafał Blicharz– Uniwersytet Śląski w Katowicach
 6.     członek komisji – dr hab. Andrzej Niezgoda - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 7.     członek komisji – prof. dr hab. Lidia Zacharko – Uniwersytet Śląski w Katowicach