Zmiana rozmiaru tekstu:

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Bielskiej-Brodziak:

 •     Wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 6 listopada 2017 r.
 •     Powołanie komisji habilitacyjnej: 5 grudnia 2017 r.
 •     Posiedzenie komisji habilitacyjnej: 18 maja 2018 r.
 •     Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych: 29 maja 2018 r.

Skład komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym dr Agnieszki Bielskiej-Brodziak:

 1.     przewodniczący komisji – prof. dr hab. Krzysztof Płeszka - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 2.     sekretarz komisji – dr hab. Witold Kurowski– Uniwersytet Śląski w Katowicach
 3.     recenzent –dr hab. Bartosz Liżewski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 4.     recenzent – dr hab. prof. UŁ Bartosz Wojciechowski - Uniwersytet Łódzki
 5.     recenzent – prof. dr hab. Andrzej Bator - Uniwersytet Wrocławski
 6.     członek komisji – dr hab. prof. nadzw. Martyna Łaszewska-Hellriegel - Uniwersytet Zielonogórski
 7.     członek komisji – dr hab. Marcin Janik – Uniwersytet Śląski w Katowicach