Zmiana rozmiaru tekstu:

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Marleny Jankowskiej:

 •     Wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 13 września 2017 r.
 •     Powołanie komisji habilitacyjnej: 7 listopada 2017 r.
 •     Posiedzenie komisji habilitacyjnej:4 czerwca 2018 r.
 •     Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych: 3 lipca 2018 r.

Skład komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym dr Marleny Jankowskiej:

 1.     przewodnicząca komisji – prof. dr hab. Ewa Nowińska - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 2.     sekretarz komisji – dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 3.     recenzent – dr hab. prof. UG Maciej Barczewski - Uniwersytet Gdański
 4.     recenzent – dr hab. prof. UO Piotr Stec - Uniwersytet Opolski
 5.     recenzent – prof. dr hab. Piotr Ślęzak – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 6.     członek komisji – prof. dr hab. Andrzej Matlak - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 7.     członek komisji – dr hab. Witold Kurowski – Uniwersytet Śląski w Katowicach