Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Kingi Michałowskiej:

 •     Wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 20 lutego 2017 r.
 •     Powołanie komisji habilitacyjnej: 9 maja 2017 r.
 •     Posiedzenie komisji habilitacyjnej: 15 listopada 2017 r.
 •     Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych: 28 listopada 2017 r.

Skład komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym dr Kingi Michałowskiej :

 1.     przewodniczący komisji – prof. dr hab. Adam Olejniczak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 2.     sekretarz komisji – dr hab. Grzegorz Żmij– Uniwersytet Śląski w Katowicach
 3.     recenzent – prof. zw. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski - Uniwersytet Warszawski
 4.     recenzent – prof. dr hab. Teresa Mróz - Uniwersytet w Białymstoku
 5.     recenzent – dr hab. prof. UŚ Leszek Ogiegło – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 6.     członek komisji – dr hab. Iwona Karasek-Wojciechowicz - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 7.     członek komisji – dr hab. Maria Anna de Abgaro Zachariasiewicz – Uniwersytet Śląski w Katowicach