• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Witolda Kurowskiego:

 •     Wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 18 stycznia 2017 r.
 •     Powołanie komisji habilitacyjnej: 7 marca 2017 r.
 •     Posiedzenie komisji habilitacyjnej: 25 września 2017 r.
 •     Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych: 26 września 2017 r.

Skład komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Witolda Kurowskiego:

 1.     przewodnicząca komisji – dr hab. prof. UKSW Jadwiga Pazdan - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 2.     sekretarz komisji – dr hab. Grzegorz Żmij– Uniwersytet Śląski w Katowicach
 3.     recenzent – dr hab. prof. UKSW Marek Świerczyński - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 4.     recenzent – dr hab. prof. UAM Maciej Mataczyński - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 5.     recenzent – dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska - Uniwersytet Śląski w Katowicach
 6.     członek komisji – dr hab. prof. UW Mateusz Pilich - Uniwersytet Warszawski
 7.     członek komisji – prof. zw. dr hab. Wojciech Popiołek – Uniwersytet Śląski w Katowicach