Zmiana rozmiaru tekstu:

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Witolda Kurowskiego:

 •     Wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 18 stycznia 2017 r.
 •     Powołanie komisji habilitacyjnej: 7 marca 2017 r.
 •     Posiedzenie komisji habilitacyjnej: 25 września 2017 r.
 •     Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych: 26 września 2017 r.

Skład komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Witolda Kurowskiego:

 1.     przewodnicząca komisji – dr hab. prof. UKSW Jadwiga Pazdan - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 2.     sekretarz komisji – dr hab. Grzegorz Żmij– Uniwersytet Śląski w Katowicach
 3.     recenzent – dr hab. prof. UKSW Marek Świerczyński - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 4.     recenzent – dr hab. prof. UAM Maciej Mataczyński - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 5.     recenzent – dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska - Uniwersytet Śląski w Katowicach
 6.     członek komisji – dr hab. prof. UW Mateusz Pilich - Uniwersytet Warszawski
 7.     członek komisji – prof. zw. dr hab. Wojciech Popiołek – Uniwersytet Śląski w Katowicach