• Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia
 • wazny komunikat dziekana
 • Uczelnia wobec koronawirusa – FAQ
 • 2020.06.30-Erasmus
 • Komunikat
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • konferencja zarzadzanie wiekiem
 • 04.04.20 - Peterburg

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • Zmiany na UŚ
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • OBSERWATOR
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Wo0jciecha Organiściaka:

 •     Wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 10 listopada 2016 r.
 •     Powołanie komisji habilitacyjnej: 6 grudnia 2016 r.
 •     Posiedzenie komisji habilitacyjnej: 26 maja 2017 r.
 •     Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych: 30 maja 2017 r.

Skład komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Wojciecha Organiściaka:

 1.     przewodniczący komisji – prof. dr hab. Wojciech Witkowski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 2.     sekretarz komisji – dr hab. Joanna Nowakowska-Małusecka – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 3.     recenzent – dr hab. prof. UWr Józef Koredczuk - Uniwersytet Wrocławski
 4.     recenzent – dr hab. prof. KUL Waldemar Bednaruk - Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
 5.     recenzent – prof. dr hab. Marian Mikołajczyk – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 6.     członek komisji – prof. dr hab. Jerzy Malec - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 7.     członek komisji – prof. dr hab. Adam Lityński – Uniwersytet Śląski w Katowicach