Zmiana rozmiaru tekstu:

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Magdaleny Olczyk:

 •     Wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 21 października 2016 r.
 •     Powołanie komisji habilitacyjnej: 7 lutego 2017 r.
 •     Posiedzenie komisji habilitacyjnej: 29 września 2017 r.
 •     Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych: 24 października 2017 r.

Skład komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym dr Magdaleny Olczyk:

 1.     przewodniczący komisji – prof. dr hab. Jerzy Supernat - Uniwersytet Wrocławski
 2.     sekretarz komisji – dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 3.     recenzent – prof. dr hab. Józef Frąckowiak - Uniwersytet Wrocławski
 4.     recenzent – prof. zw. dr hab. Adam Olejniczak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 5.     recenzent – dr hab. Magdalena Habdas – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 6.     członek komisji – prof. dr hab. Janina Panowicz-Lipska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 7.     członek komisji – prof. dr hab. Jacek Górecki – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dokumenty: