Zmiana rozmiaru tekstu:

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Tomasza Szewca:

 •     Wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 28 września 2016 r.
 •     Powołanie komisji habilitacyjnej: 6 grudnia 2016 r.
 •     Posiedzenie komisji habilitacyjnej: 9 stycznia 2018 r.
 •     Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych: 23 stycznia 2018 r.

Skład komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Tomasza Szewca :

 1.     przewodniczący komisji – prof. zw. dr hab. Małgorzata Stahl - Uniwersytet Łódzki
 2.     sekretarz komisji – dr hab. Anna Wierzbica – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 3.     recenzent – dr hab. prof. UWr Jerzy Korczak - Uniwersytet Wrocławski
 4.     recenzent – prof. zw. dr hab. Marek Szewczyk - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 5.     recenzent – prof. dr hab. Andrzej Matan – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 6.     członek komisji – prof. dr hab. Mirosław Stec - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 7.     członek komisji – prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dokumenty: