Zmiana rozmiaru tekstu:

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Tomasza Pietrzykowskiego :

 •     Wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 25 września 2012r
 •     Powołanie komisji habilitacyjnej: 5 czerwca 2012 r
 •     Posiedzenie komisji habilitacyjnej: 25 marca 2013 r
 •     Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych: 23 kwietnia 2013 r.

 

Skład komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym Tomasza Pietrzykowskiego

 1.     przewodniczący komisji – dr hab. Tomasz Stawecki – Uniwersytet Warszawski
 2.     sekretarz komisji – dr hab. Mariusz Jagielski – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 3.     recenzent – prof. dr hab. Jerzy Zajadło – Uniwersytet Gdański
 4.     recenzent – prof. dr hab. Leszek Leszczyński – UMCS w Lublinie
 5.     recenzent – dr hab. Zygmunt Tobor prof. UŚ – Uniwersytet Śląski
 6.     członek komisji – prof. dr hab. Jerzy Stelmach  – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 7.     członek komisji – prof. zw. dr hab. Ryszard M. Małajny – Uniwersytet Śląski

Dokumenty:

    Autoreferat
    Wniosek