Zmiana rozmiaru tekstu:

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Pawła Leszczyńskiego :

 •     Wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 8 października 2012 r.
 •     Powołanie komisji habilitacyjnej: 12 lutego 2013 r.
 •     Posiedzenie komisji habilitacyjnej: 7 listopada 2013 roku
 •     Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych: 26 listopada 2013 roku

 

Skład komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym Pawła Leszczyńskiego :

 1.     przewodniczący komisji – prof. dr hab. Zbigniew Rau – Uniwersytet Łódzki
 2.     sekretarz komisji – dr hab. prof. UŚ Leszek Wilk – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 3.     recenzent – ks. prof. dr hab. Józef Krukowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 4.     recenzent – ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 5.     recenzent – prof. zw. dr hab. Ryszard M. Małajny – Uniwersytet Śląski
 6.     członek komisji – ks. prof. dr hab. Józef Krzywda – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 7.     członek komisji – dr hab. prof. UŚ Anna Łabno – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dokumenty:

    Autoreferat
    Wniosek