Zmiana rozmiaru tekstu:

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Mirosława Pawełczyka :

 •     Wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 30 września 2013 roku
 •     Powołanie komisji habilitacyjnej: 5 listopada 2013 roku
 •     Posiedzenie komisji habilitacyjnej: 13 marca 2014 roku
 •     Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych: 25 marca 2014 roku

 

Skład komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym Mirosława Pawełczyka :

 1.     przewodniczący komisji – prof. dr hab. Roman Hauser – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 2.     sekretarz komisji – dr hab. prof. UŚ Rafał Blicharz – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 3.     recenzent – prof. dr hab. Marek Wierzbowski – Uniwersytet Warszawski
 4.     recenzent – dr hab. Eryk Kosiński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 5.     recenzent – prof. dr hab. Jan Grabowski – Uniwersytet Śląski
 6.     członek komisji – prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 7.     członek komisji – prof. zw. dr hab. Janusz A. Strzępka – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dokumenty:

    Autoreferat
    Wniosek