Zmiana rozmiaru tekstu:

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Marcina Janika:

 •     Wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 2 marca 2016 r.
 •     Powołanie komisji habilitacyjnej: 10 maja 2016 r.
 •     Posiedzenie komisji habilitacyjnej: 23 stycznia 2017 r.
 •     Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych: 21 lutego 2017 r.

Skład komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Marcina Janika:

 1.     przewodniczący komisji – prof. dr hab. Małgorzata Stahl - Uniwersytet Łódzki
 2.     sekretarz komisji – dr hab. Anna Wierzbica - Uniwersytet Śląski w Katowicach
 3.     recenzent – dr hab. Rafał Stankiewicz - Uniwersytet Warszawski
 4.     recenzent – dr hab. Wojciech Jakimowicz - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 5.     recenzent – prof. dr hab. Czesław Martysz - Uniwersytet Śląski w Katowicach
 6.     członek komisji – dr hab. Filip Elżanowski - Uniwersytet Warszawski
 7.     członek komisji – prof. dr hab. Lidia Zacharko - Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (uchwała.pdf)uchwała.pdf
Pobierz plik (Wniosek dr Marcin Janik.pdf)wniosek
Pobierz plik (Załącznik nr 2 (Autoreferat) - dr Marcin Janik.compressed.pdf)autoreferat