Zmiana rozmiaru tekstu:

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Anny Stawarskiej-Rippel:

 •     Wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 26 kwietnia 2016 r.
 •     Powołanie komisji habilitacyjnej: 7 czerwca 2016 r.
 •     Posiedzenie komisji habilitacyjnej: 15 listopada 2016 r.
 •     Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych: 29 listopada 2016 r.

Skład komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Stawarskiej-Rippel:

 1.     przewodniczący komisji – prof. dr hab. Leonard Górnicki - Uniwersytet Wrocławski
 2.     sekretarz komisji – dr hab. Magdalena Habdas - Uniwersytet Śląski w Katowicach
 3.     recenzent – prof. dr hab. Dorota Malec - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 4.     recenzent – dr hab. Robert Jastrzębski - Uniwersytet Warszawski
 5.     recenzent – dr hab. Piotr Fiedorczyk - Uniwersytet w Białymstoku
 6.     członek komisji – dr hab. Ewa Borkowska-Bagieńska – emerytowany pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 7.     członek komisji – prof. dr hab. Adam Lityński – profesor emeritus Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dokumenty:

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (uchwała.pdf)uchwała.pdf
Pobierz plik (autoreferat_sr.pdf)autoreferat
Pobierz plik (wniosek.pdf)wniosek