Zmiana rozmiaru tekstu:

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Grzegorza Żmija :

 •     Wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 29 sierpnia 2013 roku
 •     Powołanie komisji habilitacyjnej: 5 listopada 2013 roku
 •     Posiedzenie komisji habilitacyjnej: 7 kwietnia 2014 roku
 •     Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych: 15 kwietnia 2014 roku

 

Skład komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym Grzegorza Żmija :

 1.     przewodniczący komisji – prof. dr hab. Jerzy Poczobut – Uniwersytet Warszawski
 2.     sekretarz komisji – dr hab. prof. UŚ Ewa Rott-Pietrzyk – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 3.     recenzent – dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska – Uniwersytet Gdański
 4.     recenzent – prof. dr hab. Józef Okolski – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 5.     recenzent – dr hab. prof. UŚ Katarzyna Grzybczyk – Uniwersytet Śląski
 6.     członek komisji – dr hab. Andrzej Wiśniewski – Uniwersytet Warszawski
 7.     członek komisji – dr hab. Monika Jagielska – Uniwersytet Śląski

Dokumenty:

    Autoreferat
    Wniosek