Zmiana rozmiaru tekstu:

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Marii-Anny de Abgaro Zachariasiewicz :

 •     Wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 23 kwietnia 2013 roku
 •     Powołanie komisji habilitacyjnej: 3 września 2013 roku
 •     Posiedzenie komisji habilitacyjnej: 29 listopada 2013 roku
 •     Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych: 17 grudnia 2013 roku

 

Skład komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym Marii-Anny de Abgaro Zachariasiewicz :

 

 1.     przewodniczący komisji – prof. dr hab. Andrzej Szumański – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 2.     sekretarz komisji – dr hab. Maciej Szpunar – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 3.     recenzent – prof. dr hab. Jerzy Poczobut – Uniwersytet Warszawski
 4.     recenzent – dr hab. Bogusława Gnela – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 5.     recenzent – prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan – Uniwersytet Śląski
 6.     członek komisji – prof. dr hab. Wojciech Pyzioł – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 7.     członek komisji – dr hab. prof. UŚ Jacek Górecki – Uniwersytet Śląski

Dokumenty:

    Autoreferat
    Wniosek