Zmiana rozmiaru tekstu:

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Michała Bożka :

 •     Wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 11 października 2013 roku
 •     Powołanie komisji habilitacyjnej: 3 grudnia 2013 roku
 •     Posiedzenie komisji habilitacyjnej: 23 kwietnia 2014 roku
 •     Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych: 20 maja 2014 r.

Skład komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym

Michała Bożka :

 

 1.     przewodniczący komisji – prof. dr hab. Henryk Olszewski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 2.     sekretarz komisji – dr hab. Mariusz Jagielski – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 3.     recenzent – prof. dr hab. Marek Maciejewski – Uniwersytet Wrocławski
 4.     recenzent – dr hab. Andrzej Szmyt – Uniwersytet Gdański
 5.     recenzent – prof. zw. dr hab. Ryszard M. Małajny – Uniwersytet Śląski
 6.     członek komisji – prof. dr hab. Maria Zmierczak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 7.     członek komisji – dr hab. Andrzej Matan – Uniwersytet Śląski

Dokumenty:

    Autoreferat
    Wniosek