Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Krystiana Markiewicza :

    Wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 15 listopada 2013 roku
    Powołanie komisji habilitacyjnej: 7 stycznia 2014 roku
    Posiedzenie komisji habilitacyjnej: 3 kwietnia 2014 roku
    Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych: 15 kwietnia 2014 roku

 

Skład komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym Krystiana Markiewicza :


    przewodniczący komisji – prof. dr hab. Andrzej Jakubecki – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
    sekretarz komisji – dr hab. Andrzej Torbus – Uniwersytet Śląski w Katowicach
    recenzent – prof. dr hab. Karol Weitz – Uniwersytet Warszawski
    recenzent – prof. dr hab. Andrzej Marciniak – Uniwersytet Łódzki
    recenzent – prof. dr hab. Feliks Zedler – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
    członek komisji – dr hab. Krzysztof Knoppek – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
    członek komisji – prof. dr hab. Zygmunt Tobor – Uniwersytet Śląski

Dokumenty:

    Autoreferat
    Wniosek