• Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia
 • wazny komunikat dziekana
 • Uczelnia wobec koronawirusa – FAQ
 • 2020.06.30-Erasmus
 • Komunikat
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • konferencja zarzadzanie wiekiem
 • 04.04.20 - Peterburg

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • Zmiany na UŚ
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • OBSERWATOR
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Krystiana Markiewicza :

    Wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 15 listopada 2013 roku
    Powołanie komisji habilitacyjnej: 7 stycznia 2014 roku
    Posiedzenie komisji habilitacyjnej: 3 kwietnia 2014 roku
    Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych: 15 kwietnia 2014 roku

 

Skład komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym Krystiana Markiewicza :


    przewodniczący komisji – prof. dr hab. Andrzej Jakubecki – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
    sekretarz komisji – dr hab. Andrzej Torbus – Uniwersytet Śląski w Katowicach
    recenzent – prof. dr hab. Karol Weitz – Uniwersytet Warszawski
    recenzent – prof. dr hab. Andrzej Marciniak – Uniwersytet Łódzki
    recenzent – prof. dr hab. Feliks Zedler – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
    członek komisji – dr hab. Krzysztof Knoppek – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
    członek komisji – prof. dr hab. Zygmunt Tobor – Uniwersytet Śląski

Dokumenty:

    Autoreferat
    Wniosek