Zmiana rozmiaru tekstu:

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Juliana Sutora :

 •     Wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 30 marca 2012 r.
 •     Powołanie komisji habilitacyjnej: 5 czerwca 2012 r.
 •     Posiedzenie komisji habilitacyjnej: 28 stycznia 2013 r.
 •     Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych: 26 lutego 2013 r.

 

Skład komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym Juliana Sutora :

 1.     przewodniczący komisji – dr hab. Kazimierz Lankosz – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 2.     sekretarz komisji – dr hab. Barbara Mikołajczyk – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 3.     recenzent – dr hab. Stefan Sawicki – Uniwersytet Warszawski
 4.     recenzent – prof. dr hab. Władysław Czapliński – Uniwersytet Warszawski
 5.     recenzent – prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska – Uniwersytet Śląski
 6.     członek komisji – dr hab. Elżbieta Dynia – Uniwersytet Rzeszowski
 7.     członek komisji – prof. zw. dr hab. Ryszard M. Małajny – Uniwersytet Śląski

Dokumenty:

    Autoreferat
    Wniosek