Zmiana rozmiaru tekstu:

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Jacka Barcika :

 •     Wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 20 listopada 2013 roku
 •     Powołanie komisji habilitacyjnej: 7 stycznia 2014 roku
 •     Posiedzenie komisji habilitacyjnej: 2 lipca 2014 r.
 •     Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych: 19 września 2014 roku

 

Skład komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym Jacka Barcika :

 1.     przewodniczący komisji – dr hab. Kazimierz Lankosz – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 2.     sekretarz komisji – dr hab. Joanna Nowakowska-Małusecka – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 3.     recenzent – prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz – Uniwersytet Wrocławski
 4.     recenzent – dr hab. Robert Grzeszczak – Uniwersytet Warszawski
 5.     recenzent – prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska – Uniwersytet Śląski
 6.     członek komisji – dr hab. Brygida Kuźniak – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 7.     członek komisji – dr hab. Barbara Mikołajczyk – Uniwersytet Śląski

Dokumenty:

    Autoreferat
    Wniosek