Zmiana rozmiaru tekstu:

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Marka Świerczyńskiego :

 •     Wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 10 grudnia 2013
 •     Powołanie komisji habilitacyjnej: 3 czerwca 2014 roku
 •     Posiedzenie komisji habilitacyjnej: 1 grudnia 2014 roku
 •     Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych: 16 grudnia 2014 roku

 

Skład komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym Marka Świerczyńskiego :

 1.     przewodniczący komisji – prof. dr hab. Elżbieta Traple – Uniwersytet Jagielloński
 2.     sekretarz komisji – dr hab. Katarzyna Grzybczyk – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 3.     recenzent – prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 4.     recenzent – prof. zw. dr hab. Ryszard Markiewicz – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 5.     recenzent – prof. dr hab. Jacek Gołaczyński  – Uniwersytet Wrocławski
 6.     członek komisji – prof. dr hab. Aurelia Nowicka – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 7.     członek komisji – prof. dr hab. Wojciech Popiołek – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dokumenty:

    Autoreferat
    Wniosek