Zmiana rozmiaru tekstu:

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Anny Wierzbicy :

 •     Wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 6 maja 2014 roku
 •     Powołanie komisji habilitacyjnej: 3 czerwca 2014 roku
 •     Posiedzenie komisji habilitacyjnej: 7 stycznia 2015 roku
 •     Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych: 20 stycznia 2015 roku

 

Skład komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym Anny Wierzbicy :

 1.     przewodniczący komisji – dr hab. Jerzy Korczak – Uniwersytet Wrocławski
 2.     sekretarz komisji – dr hab. Joanna Jagoda – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 3.     recenzent – prof. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 4.     recenzent – prof. dr hab. Lidia Zacharko – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 5.     recenzent – prof. dr hab. Jan Paweł Tarno – Uniwersytet Łódzki
 6.     członek komisji – prof. dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska – Uniwersytet Łódzki
 7.     członek komisji – prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dokumenty:

    Autoreferat
    Wniosek