Zmiana rozmiaru tekstu:

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Jerzego Gospodarka :

 •     Wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 3 września 2013 roku
 •     Powołanie komisji habilitacyjnej: 5 listopada 2013 roku
 •     Posiedzenie komisji habilitacyjnej: 14 lipca 2014 r.
 •     Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych: 19 września 2014 roku

 

Skład komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym Jerzego Gospodarka :

 1.     przewodniczący komisji – prof. dr hab. Józef Okolski – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 2.     sekretarz komisji – dr hab. Wojciech Klyta – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 3.     recenzent – prof. dr hab. Ewa Łętowska – Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 4.     recenzent – prof. dr hab. Mirosław Stec – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 5.     recenzent – prof. dr hab. Leszek Ogiegło – Uniwersytet Śląski
 6.     członek komisji – dr hab. Andrzej Śmieja – Uniwersytet Wrocławski
 7.     członek komisji – prof. dr hab. Wojciech Popiołek – Uniwersytet Śląski

Dokumenty:

    Autoreferat
    Wniosek