Zmiana rozmiaru tekstu:

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Mariusza Frasa:

 •     Wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 15 grudnia 2015 r.
 •     Powołanie komisji habilitacyjnej: 2 lutego 2016 r.
 •     Posiedzenie komisji habilitacyjnej: 24 maja 2016 r.
 •     Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych: 21 czerwca 2016 r.

Skład komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Mariusza Frasa:

 1.     przewodniczący komisji – prof. zw. dr hab. Wojciech Katner
 2.     sekretarz komisji – dr hab. Grzegorz Żmij
 3.     recenzent – prof. zw. dr hab. Bogusława Gnela
 4.     recenzent – dr hab. Magdalena Szczepańska
 5.     recenzent – dr hab. prof. UŚ Leszek Ogiegło
 6.     członek komisji – prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski
 7.     członek komisji – prof. dr hab. Jacek Górecki