Zmiana rozmiaru tekstu:

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Olgi Sitarz:

 •     Wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 14 września 2015 r.
 •     Powołanie komisji habilitacyjnej: 6 października 2015 r.
 •     Posiedzenie komisji habilitacyjnej: 25 kwietnia 2016 r.
 •     Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych: 24 maja 2016 r.

Skład komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym Olgi Sitarz

 1.     przewodniczący komisji – prof. zw. dr hab. Lech Gardocki
 2.     sekretarz komisji – dr hab. Radosław Koper
 3.     recenzent – prof. dr hab. Jacek Giezek
 4.     recenzent – dr hab. prof. UŁ Agnieszka Liszewska
 5.     recenzent – prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek
 6.     członek komisji – prof. zw. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 7.     członek komisji – dr hab. prof. UG Wojciech Zalewski

 

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (uchwała.pdf)uchwała.pdf
Pobierz plik (O Sitarz - wniosek.pdf)wniosek
Pobierz plik (O Sitarz - autoreferat j polski.pdf)autoreferat