• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Anny Chorążewskiej:

 •     Wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 28 grudnia 2018 r.
 •     Powołanie komisji habilitacyjnej: 2 kwietnia 2019 r.
 •     Posiedzenie komisji habilitacyjnej: 12 września 2019 r.
 •     Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych: 30 września 2019 r.

Skład komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Chorążewskiej:

 1.     przewodniczący komisji – prof. dr hab. Andrzej Bałaban (Uniwersytet Szczeciński)
 2.     sekretarz komisji – dr hab. Anna Wierzbica, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 3.     recenzent – dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG - Uniwersytet Gdański
 4.     recenzent – dr hab. Wojciech Brzozowski - Uniwersytet Warszawski
 5.     recenzent – prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca - Uniwersytet Śląski w Katowicach
 6.     członek komisji – dr hab. Adam Krzywoń - Uniwersytet Warszawski
 7.     członek komisji – prof. dr hab. Lidia Zacharko - Uniwersytet Śląski w Katowicach