Zmiana rozmiaru tekstu:

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Anny Chorążewskiej:

 •     Wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 28 grudnia 2018 r.
 •     Powołanie komisji habilitacyjnej: 2 kwietnia 2019 r.
 •     Posiedzenie komisji habilitacyjnej: 12 września 2019 r.
 •     Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych: 30 września 2019 r.

Skład komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny Chorążewskiej:

 1.     przewodniczący komisji – prof. dr hab. Andrzej Bałaban (Uniwersytet Szczeciński)
 2.     sekretarz komisji – dr hab. Anna Wierzbica, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 3.     recenzent – dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG - Uniwersytet Gdański
 4.     recenzent – dr hab. Wojciech Brzozowski - Uniwersytet Warszawski
 5.     recenzent – prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca - Uniwersytet Śląski w Katowicach
 6.     członek komisji – dr hab. Adam Krzywoń - Uniwersytet Warszawski
 7.     członek komisji – prof. dr hab. Lidia Zacharko - Uniwersytet Śląski w Katowicach