Zmiana rozmiaru tekstu:

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Ziółkowskiej:

 •     Wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 29 marca 2019 r.
 •     Powołanie komisji habilitacyjnej: 4 czerwca 2019 r.
 •     Posiedzenie komisji habilitacyjnej: 18 października 2019 r.
 •     Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych: 5 listopada 2019 r.

Skład komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym dr Agnieszki Ziółkowskiej:

 1.     przewodniczący komisji – prof. dr hab. Barbara Adamiak - Uniwersytet Wrocławski
 2.     sekretarz komisji – dr hab. Anna Wierzbica, prof. UŚ - Uniwersytet Śląski w Katowicach
 3.     recenzent – prof. dr hab. Andrzej Skoczylas - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 4.     recenzent – prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 5.     recenzent –prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski - Uniwersytet Łódzki
 6.     członek komisji – dr hab. Zbigniew Kmiecik - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 7.     członek komisji – dr hab. Grzegorz Dobrowolski, prof. UŚ - Uniwersytet Śląski w Katowicach